Politick V Zni: Politicky Prenasledovan Na Slovensku, Politicky Prenasledovan V Sovietskom Zv Ze, Popraven Politici, Napoleon Bonapart Source Wikipedia

ISBN: 9781232999010

Published: August 10th 2011

Paperback

32 pages


Description

Politick V Zni: Politicky Prenasledovan Na Slovensku, Politicky Prenasledovan V Sovietskom Zv Ze, Popraven Politici, Napoleon Bonapart  by  Source Wikipedia

Politick V Zni: Politicky Prenasledovan Na Slovensku, Politicky Prenasledovan V Sovietskom Zv Ze, Popraven Politici, Napoleon Bonapart by Source Wikipedia
August 10th 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 32 pages | ISBN: 9781232999010 | 4.11 Mb

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 31. Kapitoly: Politicky prenasledovan na Slovensku, Politicky prenasledovan v Sovietskom zv ze, Popraven politici, Napoleon Bonaparte, Komunizmus, Jozef Tiso, Patrice Lumumba, Vladim r Clementis, Nicolae Ceau?escu, VojtechMoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 31. Kapitoly: Politicky prenasledovan na Slovensku, Politicky prenasledovan v Sovietskom zv ze, Popraven politici, Napoleon Bonaparte, Komunizmus, Jozef Tiso, Patrice Lumumba, Vladim r Clementis, Nicolae Ceau?escu, Vojtech Tuka, Alexandr Isajevi?

Sol enicyn, Benito Mussolini, Nelson Mandela, Lavrentij Pavlovi? Berija, Sadd m Husajn, William Walker, Ernst Th lmann, Nikolaj Ivanovi? Je ov, Andrej Dmitrijevi? Sacharov, Alexand?r Stambolijski, Sergej Kohut, Rudolf Sl nsk, Rebija Kad rov, Agust n de Iturbide, Lev Borisovi? Kamenev, Jos Mar a Medina. V atok: Napoleon Bonaparte alebo Napoleon I. (franc. ) (* 15. august 1769, Ajaccio, Korzika - 5.

m j 1821 v Longwood House, Sv t Helena, ju n Atlantik) z rodu Bonaparte bol gener l Franc zskej revol cie, nesk r 1802 - 1804 samozvan Prv konzul Franc zskej republiky, 1804 - 1814 a 1815 samozvan cis r Franc zov a 1806 Protektor R nskeho spolku a kr Talianska. Napoleon urobil m lo, aby vyv jal inova?n vojensk strat gie, ale predsa pou il t najlep iu kvalitu z franc zskej arm dy pod r znymi revolu?n mi vl dami, aby dosiahol mnoho spe n ch kampan a niektor prekvapuj ce v aztv .

Jeho kampane boli st le tudovan vo vojensk ch akad mi ch po celom svete a bol spravidla pova ovan za jedn ho z najv ch velite?ov na svete, ak kedy v bec il. Po?as menej ne desiatich rokov bojoval fakticky s ka dou eur pskou mocnos?ou a z skal kontrolu nad v ou ?as?ou z padnej a centr lnej Eur py. Od jeho dob vania ?i spojenectva a po jeho katastrof lny vp d do Ruska v roku 1812 nasledovan por kou pri Lipsku v okt bri 1813, ktor viedol k jeho odst peniu a o nieko?ko mesiacov nesk r a k exilu na ostrov Elba.

Jeho n vrat, zn my ako 100 d?ov cis rstvo, bol v ak tie odrazen rozhoduj cou bitkou pri Waterloo v dne nom Belgicku 18. j na 1815 a Napoleon bol prin ten znovu k odst peniu a vyhnanstvu na ostrove Sv tej Heleny, kde o 6 rokov zomrel. Napoleon vymenoval nieko?ko ?lenov rodiny Bonapart...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Politick V Zni: Politicky Prenasledovan Na Slovensku, Politicky Prenasledovan V Sovietskom Zv Ze, Popraven Politici, Napoleon Bonapart":


mikorowo.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us